Dầu gội nhuộm tóc nhân sâm Hàn Quốc

Dầu gội nhuộm tóc nhân sâm nhân sâm đa dạng có 6 màu thỏa sức chọn lựa, dạng phức để nhiều năm tóc vẫn mềm mịn, không bị mất màu, không bị cứng như rễ tre